Pagdating ng amerikano Fast cams girls

Ang kanilang pagpasok sa Pilipinas at sa buong Asya ay udyok ng makasariling hangarin.Noong daw mga panahong yaon, humihina na ang mga dating kolonyalistang bansa tulad ng Espanya, Portugal, Pransiya at Olanda.

pagdating ng amerikano-26

Deity – Tumutukoy sa motibong panrelihiyon sa pagpapalawak ng Estados Unidos.

Partikular ito na tumutukoy sa hangarin ng pamunuan ng iba’t-ibang sekta ng relihiyong Protestantismo.

Duty – Tungkulin ng bawat mamamayang Amerikano na sumuporta at maglingkod sa patakaran sa pagpapalawak ng Estados Unidos.

Ito ay tungkulin nila sa bansa bilang mga Amerikano at Kristyano.

Unang tumuntong sa kapuluan ng Pilipinas ang mga sundalo ng Estados Unidos noong 1898, subalit ang unang hakbang sa kanilang pamumuno sa Pilipinas ay nagsimula noong 1899, nang itinalaga ng Pangulo ng Estados Unidos na si William Mc Kinley ang Unang Komisyon na pang-Pilipinas o Komisyon ni Schurman (First Philippine Commission o Schurman Commission) noong 20 Enero 1899, na nasundan ng iba pang mga Komisyon.

Ang Komisyon ni Schurman o Unang Komisyon ng Estados sa Pilipinas ay isang komisyon na binubuo ng limang mga Amerikano at pinamunuan ni Jacob Schurman.

Defense – tumutukoy sa layunin ng Estados Unidos na maisulong ang kanyang interes na pangmilitar sa mundo.

Kailangan nitong magkaroon ng mga kolonya at base-militar upang mapangalagaan ang kanyang mga interes pang-ekonomiko sa bansa.

Ito ay isang talaan ng mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas.

Naririto sa pahinang ito ang mga kaganapan sa panahon ng mga Amerikano.

Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng Wiki Filipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License.

Tags: , ,